Bless the children, give them triumph now.

Potter er tillatt!

Myndighetene i Malaysia planlegger å forby import av bøker som har inneholder mystikk, ‘fantasy’, okkultisme og overtro, men Harry Potter kom faktisk gjennom nåløyet! Jøye meg, for første gang så forbys ikke Harry Potter når alt annet forbys…

Takk til Wizard News.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar

Valgfritt