The Dark Lord will rise again with his servant's aid, greater and more terrible than ever he was.

135 minutter?

Amazon.fr har listet opp at Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (eller Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban ;)) dvd’en skal være 135 minutter lang (dvs. 2 timer og 15 minutter). Hvor i all verden de har fått den informasjonen fra er det ingen som vet, så vi regner det som et rykte til vi får høre om saken fra sikrere hold.

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar

Valgfritt