If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals.

JKRowling.com avanserer

Til nå har tekstutgaven av JKRs offisielle hjemmeside bare vært tilgjengelig på engelsk. Nå er siden oppdatert med «Text Only»-versjoner på fransk, tysk, spansk og italiensk.

Takker, Leaky!

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar

Valgfritt