The Chosen Captain - the Boy Who Scored - Whatever they call you these days.

Sjeldne Harry Potter-bøker skal auksjoneres bort

Et komplett sett med Harry Potter-bøker skal auksjoneres bort på eBay til inntekt for Book Suplies, som deler ut bøker til barn i 80 land. Boksettet, der alle bøkene er signert av JK Rowling, er så verdifulle at de blir oppbevart hos politiet i Aberdeenshire. Da dette sannsynligvis er det eneste komplette, signerte settet i verden, vil det trolig innbringe over 20 000 pund, noe som tilsvarer cirka 225 000 norske kroner.

Takk til Wizard News for tipset!

Be Sociable, Share!

Legg igjen en kommentar

Valgfritt