Where your treasure is, there will your heart be also.

Harry Potter and the Chamber of Secrets

For Séan P. F. Harris, getaway driver and foulweather friend.

» Omslag og forsider
» Kapittelnavn
» Utmerkelser

Kjøp boken på engelsk eller norsk

Rowling, J. K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. – London : Bloomsbury, 1998. – 251 s. – ISBN 0-7475-3848-4
Rowling, J. K. Harry Potter og mysteriekammeret. – Oslo : Damm, 2000. – 305 s. – Oversatt av Torstein Bugge Høverstad. – ISBN 82-7384-808-6

Be Sociable, Share!