It is the unknown we fear when we look upon death and darkness, nothing more.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

To Jill Prewett and Aine Kiely, the Godmothers of Swing.

» Omslag og forsider
» Kapittelnavn
» Utmerkelser

Kjøp boken på engelsk eller norsk

Rowling, J. K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. – London : Bloomsbury, 1999. – 317 s. – ISBN 0-7475-4629-0
Rowling, J. K. Harry Potter og fangen fra Azkaban. – Oslo : Damm, 2000. – 385 s. – Oversatt av Torstein Bugge Høverstad. – ISBN 82-7384-864-7

Be Sociable, Share!