This kind of mark can not be seen. It is called love, Harry. Love.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

To Jill Prewett and Aine Kiely, the Godmothers of Swing.

» Omslag og forsider
» Kapittelnavn
» Utmerkelser

Kjøp boken på engelsk eller norsk

Rowling, J. K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. – London : Bloomsbury, 1999. – 317 s. – ISBN 0-7475-4629-0
Rowling, J. K. Harry Potter og fangen fra Azkaban. – Oslo : Damm, 2000. – 385 s. – Oversatt av Torstein Bugge Høverstad. – ISBN 82-7384-864-7

Be Sociable, Share!