The last enemy that shall be destroyed is death.

10. mai 2006

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, det kan gå i oppfyllelse. Etter at jeg klaget over at det er vanskelig å finne noe å skrive på etter å ha gått opp for papir mens jeg jobber i byen, har jeg druknet i papir. Noen av dere sendte enkle ark, noen sendte hele blokker, en papirbedrift sendte et stort lass med skrivebøker, preget med J K ROWLING, som jeg muligens ikke bruker offentlig, men som er veldig fint. Andre fortalte meg hvor jeg kunne få kjøpt papir i Edinburgh, noen sendte til og med kart. Så nå har jeg nok papir til å skrive mange sjuer-bøker, så ingen unnskyldning på den fronten.

Jeg har hatt house-elf problemer denne uka, dog jeg tror jeg har funnet ut av dem nå. Jeg er en stor støtter av rettighetene til house-elfs, men forfatteren er diktator, og jo tidligere de aksepterer det, jo bedre.

~

MAY 10th

Be careful what you wish for, it might come true. Since complaining that I had difficulty finding anything to write on after running out of paper while working in town, I have been deluged with paper. Some of you sent single sheets, others entire pads, one enterprising paper merchants sent a large stack of notebooks embossed boldly with J K ROWLING, which I might not use in public, but which are very lovely all the same. Others took a different approach, telling me exactly where you can buy writing paper in Edinburgh; some even enclosed maps. Anyway, I’ve now got enough paper to write several book sevens, so no excuse there.

I’ve been having house-elf trouble this week, though I think I’ve got them sorted out now. I’m all for house-elf rights, but the author is dictator and the sooner they accept that, the better.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!