The Dark Lord will rise again with his servant's aid, greater and more terrible than ever he was.

10. mai 2006

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, det kan gå i oppfyllelse. Etter at jeg klaget over at det er vanskelig å finne noe å skrive på etter å ha gått opp for papir mens jeg jobber i byen, har jeg druknet i papir. Noen av dere sendte enkle ark, noen sendte hele blokker, en papirbedrift sendte et stort lass med skrivebøker, preget med J K ROWLING, som jeg muligens ikke bruker offentlig, men som er veldig fint. Andre fortalte meg hvor jeg kunne få kjøpt papir i Edinburgh, noen sendte til og med kart. Så nå har jeg nok papir til å skrive mange sjuer-bøker, så ingen unnskyldning på den fronten.

Jeg har hatt house-elf problemer denne uka, dog jeg tror jeg har funnet ut av dem nå. Jeg er en stor støtter av rettighetene til house-elfs, men forfatteren er diktator, og jo tidligere de aksepterer det, jo bedre.

~

MAY 10th

Be careful what you wish for, it might come true. Since complaining that I had difficulty finding anything to write on after running out of paper while working in town, I have been deluged with paper. Some of you sent single sheets, others entire pads, one enterprising paper merchants sent a large stack of notebooks embossed boldly with J K ROWLING, which I might not use in public, but which are very lovely all the same. Others took a different approach, telling me exactly where you can buy writing paper in Edinburgh; some even enclosed maps. Anyway, I’ve now got enough paper to write several book sevens, so no excuse there.

I’ve been having house-elf trouble this week, though I think I’ve got them sorted out now. I’m all for house-elf rights, but the author is dictator and the sooner they accept that, the better.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!