Remember what happened to a boy who was good, and kind, and brave, because he strayed across the path of Lord Voldemort.

13. september 2006

Unnskyld, unnskyld, unnskyld, unnskyld, unnskyld. Jeg vet det har vært lenge siden jeg har tatt kontakt. Jeg har skrevet en bok, skjønner dere.

Høylesningene i New York med Stephen King og John Irving var skikkelig gøy. Det er ikke ofte jeg gjør noe sånt som det og jeg skulle ønske jeg kunne gjort det hele om igjen, men jeg ville gjerne hatt en tredje kveld. Om dere var der og ropte, takk! Publikummet, på begge kveldene, kunne ikke ha vært mer fantastisk.

Dog, jeg tabbet meg ut på et spørsmål. Jeg ble spurt «Hvilket spørsmål har du aldri blitt spurt som du syns man burde ha spurt om?» – eller noe i den duren – og jeg ble helt blank. Skyld på lange år på å ikke prøve å røpe plottet. Men jeg kom til å tenke på, rett etter jeg gikk av scenen, at det ER et spørsmål som jeg alltid har vært overrasket over at ingen har spurt meg, og jeg burde virkelig ha kommet på det på scenen. Jeg kan ikke godtgjøre for jenta som spurte, men det er på grunn av henne at jeg gir svaret, for sent, under «Miscellaneous», Extra Section.

~

SEPTEMBER 13th

Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. I know it’s been a very long time since I was last in touch. I’ve been writing a novel, you see.

My readings in New York with Stephen King and John Irving were so much fun. It’s not often that I do something like that and wish I could do it all over again, but I would have happily done a third night. If you were there, and yelling, thank you: the crowds, both nights, could not have been more wonderful.

I did mess up one answer, though. I was asked, ‘what question have you never been asked that you ought to have been asked?’- or something very similar – and my mind went blank. Blame long years of trying not to give away the plot. But it occurred to me almost as soon as I got off stage that there IS a question I’ve always been surprised nobody’s put to me, and that I really should have said it while I was still on-stage. I can’t make amends to the girl who asked, but it is in tribute to her that I give the answer, belatedly, under ‘Miscellaneous’, Extras section.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!