After all this time? Always.

14. mai 2007

For et par uker siden (28. april, hvis dere vil søke i arkivet), postet Harry Potter-fansiden The Leaky Cauldron en lederartikkel om potensielle spoilere for «Deathly Hallows». Den fikk meg til å le, men jeg var også utrolig rørt og takknemlig.

Vi er litt under tre måneder unna nå, og de første fjerne buldringene av rarheten som vanligvis er forut for en Harry Potter-utgivelse kan høres i horisonten. The Leaky Cauldons formålsparagraf angående spoilere (altså: «ikke gjør det, og vi kommer ikke til å skrive om det dersom du gjør det») er dypt satt pris på av undertegnende.

Jeg legger til min egen bønn av en grunn, og bare en: jeg vil at leserne som, på forskjellige måter, har vokst opp med Harry, skal få være med på det siste eventyret de kommer til å dele med ham uten å få vite hvor de er på vei.

Noen vil kanskje lese dette og og tolke det som at all oppmerksomhet er god oppmerksomhet, at spoilere er en del av oppstusset, og at jeg forsøker å beskytte salget fremfor min stilling som forfatter. Men spoilere vil ikke stoppe folk fra å kjøpe boken, det har aldri gjort det, alt det vil gjøre er å ødelegge lesernes glede av bøkene.

Det vil alltid finnes triste sjeler som elsker å ødelegge andres moro, men når sider som Leaky går foran med et slikt eksempel, kan vi kanskje vinne over dem. Selv om den største hemmeligheten kommer ut – selv om noen oppdager at kjempeblekkspruten er verdens største animagus, som kommer opp fra innsjøen i siste sekund, forvandler seg til Godric Gryffindor og.. vel, jeg vil ikke ødelegge for dere.

~

MAY 14th

A couple of weeks ago (April 28th, if you want to go and search the archive) the Potter fansite The Leaky Cauldron posted an editorial on potential spoilers for «Deathly Hallows». It made me laugh, but I was also incredibly moved and grateful.

We’re a little under three months away, now, and the first distant rumblings of the weirdness that usually precedes a Harry Potter publication can be heard on the horizon. The Leaky Cauldron’s early mission statement on spoilers (ie, don’t, and we’re not putting them up if you do) is deeply appreciated by yours truly.

I add my own plea to Melissa’s for one reason, and one only: I want the readers who have, in many instances, grown up with Harry, to embark on the last adventure they will share with him without knowing where they are they going.

Some, perhaps, will read this and take the view that all publicity is good publicity, that spoilers are part of hype, and that I am trying to protect sales rather than my readership. However, spoilers won’t stop people buying the book, they never have – all it will do is diminish their pleasure in the book.

There will always be sad individuals who get their kicks from ruining other people’s fun, but while sites like Leaky take such an active stance against them, we may yet win. Even if the biggest secret gets out – even if somebody discovers the Giant Squid is actually the world’s largest Animagus, which rises from the lake at the eleventh hour, transforms into Godric Gryffindor and… well, I wouldn’t like to spoil it.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!