Remember what happened to a boy who was good, and kind, and brave, because he strayed across the path of Lord Voldemort.

18. juli 2007

Vi er nesten fremme! Nå som utgivelsesnatten nærmer seg, la oss alle sammen overse usannhetene som popper opp på internett og i pressen om handlingen i Harry Potter and the Deathly Hallows, vær så snill. Jeg har lyst til å be alle som kaller seg Potter-fans om å hjelpe til med å holde handlingen i boken hemmelig for de som ser frem til å lese boken samtidig på utgivelsesdagen. Om veldig kort tid vil du få vite ALT.

~

JULY 18th

We are almost there! As launch night looms, let’s all, please, ignore the misinformation popping up on the web and in the press on the plot of Harry Potter and the Deathly Hallows. I’d like to ask everyone who calls themselves a Potter fan to help preserve the secrecy of the plot for all those who are looking forward to reading the book at the same time on publication day. In a very short time you will know EVERYTHING!

[Tilbake]

Be Sociable, Share!