It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.

28. februar 2006

Dette skjer alltid. Jeg lager en plan og den ser fin og ryddig ut, men så begynner jeg å skrive selve boken og innser at Harry umulig kan gjøre alt dette i bare ett kapittel. Det jeg trodde kom til å bli to kapitler har nå blitt til fire. Jeg tror fortsatt ikke at boken vil bli så lang som Føniksordenen, men om dette fortsetter å skje.. nei, det vil det ikke. Jeg ser på planen og det kan den ikke. Sikkert. Vær så snill.

Intet annet å fortelle for øyeblikket. Vel, det er MYE jeg kunne fortalt dere akkurat nå, men jeg kan ikke. Beklager.

~

FEBRUARY 28th

This always happens. I make a plan, it looks nice and neat, then I get to actually write the book and realise that Harry can’t possibly do all that in just one chapter. So what I thought were going to be two chapters have now become four. I still don’t think the book will be as long as ‘Phoenix’, but if that keeps happening… no, it won’t. I’m looking at the plan, and it can’t. Surely. Please.

Nothing else I can tell you at the moment. Well, there’s LOADS I could tell you at the moment, but I can’t. Sorry.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!