After all this time? Always.

29. september 2006

Mens jeg satt ved skrivebordet mitt og prøvde å finne på et ord i går, kom det fram minner fra forrige gang jeg gjorde det. Jeg hadde prøvd i flere dager å finne et ord som passet til «beholder som en trollmann har gjemt et bruddstykket av sin sjel for den hensikt å oppnå udødelighet.» Til slutt, etter å ha byttet om på stavelsene, skriblet jeg ned «horcrux» på et stykke papir, og visste det var Det Ene. Men hva om noen allerede hadde brukt det? Med litt angst tastet jeg inn «Horcrux» på Google og, til min lettelse, så hva jeg lette etter; «Ditt søk – Horcrux – matchet ikke med noen dokumenter.»

Så igår søkte jeg etter «Horcrux» igjen. 401.000 resultat. Som dere kan tenke dere, ga dette meg et løft da jeg gikk tilbake og skriblet ned visvas på baksiden av en takeaway-meny.

~

SEPTEMBER 29th

Sitting at my desk trying to invent a word yesterday brought back memories of the last time I did so. I had tried for days and days to hit upon the right name for ‘the receptacle in which a Dark wizard has hidden a fragment of his soul for the purposes of attaining immortality.’ Finally, after much transposition of syllables, I scribbled ‘Horcrux’ on a piece of paper and knew it was The One. But what if somebody had already used it? With some trepidation I typed ‘Horcrux’ into Google and, to my delight, saw what I was looking for: ‘Your search – «Horcrux» – did not match any documents.’

So anyway, yesterday I Googled ‘Horcrux’ again. 401,000 results. As you might imagine, this gave me something of a lift as I went back to scribbling nonsense words on the back of a takeaway menu.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!