If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals.

31. oktober 2006

Jeg har nå en tredje tittel. Jeg har begynt å tenke tilbake, og jeg vet nå at jeg har flere titler for andre bøker enn denne, så jeg er ikke bekymret. Tittel tre leder så vidt med et lite hestehode, eller kanskje det burde være en vokal og to konsonanter.

Jeg har akkurat hatt en fantastisk skriveuke. Det er få følelser som er mer herlige enn å lese én ukes arbeid, og tenke at «det er ikke verst i det hele tatt», i motsetning til alle de-alt-for-ofte «dette er elendig, jeg har kastet bort en uke om må skrive om hele greia.» Og om du tenkter det er en overdrivelse eller falsk beskjedenhet, så tar dere veldig, veldig feil. Det er absolutt mulig å ha vanlige åtte-timers-arbeidsdager, og ha ingenting å vise til enn én enkel idé som (etter grundig omarbeiding) kan være brukbar.

Gratulerer med W.O.M.B.A.T-resultatene deres, forresten. Dere begynner å bli flinke.

~

OCTOBER 31st

I’ve now got a third title. I’ve been thinking back, and I know that I’ve had more titles than this for a couple of the previous books, so I’m not too worried by this. Title three currently ahead by a short nose, or perhaps that should be a vowel and two consonants.

I’ve just had a great writing week. There are few feelings more joyous than reading back over the week’s work and thinking ‘that’s not bad at all’, as opposed to the all-too-frequent, ‘it’s rubbish, I’ve wasted a week and I’ll have to re-write the lot.’ And if you think that’s an exaggeration or false modesty, you are very, very wrong. It’s perfectly possible to put in eight hour days and have nothing to show for them but a single idea that, if reworked completely, might be passable.

Congratulations on your W.O.M.B.A.T. scores, incidentally. You’re getting pretty good.

[Tilbake]

Be Sociable, Share!