In the end, it mattered not that you could not close your mind. It was your heart that saved you.

Ikoner/Avatarer

På forumer og på steder som LiveJournal er det morsomt å ha personlige ikoner/avatarer. Her kan du få bruke noen av avatarene våre, og det er selvsagt hyggelig om du takker for lånet på siden du bruker avataren.

Made by MsJoplin: 100×100
Be Sociable, Share!